Apply

Krav som måste uppfyllas för att ansöka

  • Vara minst 18 år fyllda
  • Kunna skriva och förstå svenska
  • Ha en mikrofon och ha tillgång till Discord
  • Fylla i denna ansökan på ett korrekt sätt. Se det som en jobbansökan, är den dåligt skriven blir mottagandet dåligt. Fyll i varje fält så bra ni kan och fråga om det är något ni undrar över.

Låter allt bra? Låt oss då gå vidare till ansökan: